Różnice między folią antykorozyjną VCI a folią barierową.

Problem „korozji” dotyka wielu branż, w szczególności tych związanych z przemysłem, logistyką oraz magazynowaniem. Aby chronić przedmioty i produkty przed wpływem wilgoci i substancji chemicznych, stosuje się różne metody zabezpieczania, w tym folię antykorozyjną VCI i folię barierową. W artykule tym omówimy różnice między tymi dwiema metodami oraz ich sposoby działania, a także zastosowanie w różnych warunkach.

Folia antykorozyjna VCI (Volatile Corrosion Inhibitor)

Folia antykorozyjna VCI to specjalny rodzaj opakowania, który zawiera związki chemiczne zwane lotnymi inhibitorami korozji (VCI). Te substancje uwalniają się z folii i tworzą warstwę ochronną na powierzchni przedmiotu chronionego. Główne cechy folii VCI to:

 1. Zabezpieczenie aktywne: Folia VCI działa aktywnie, chroniąc metalowe powierzchnie przed korozją. Substancje VCI reagują z metalami, tworząc ochronną warstwę, która utrudnia dostęp tlenu i wilgoci, co hamuje proces korozji.
 2. Brak bezpośredniego kontaktu: Aby skutecznie chronić przedmioty metalowe, folia VCI musi tworzyć szczelne opakowanie aby zapobiec uwalniania się substancji aktywnej na zewnątrz opakowania. Folia nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z metalem.
 3. Możliwość otwarcia opakowania: Folia VCI jest idealna do zabezpieczania przedmiotów, które są używane stosunkowo często lub które wymagają krótkotrwałego otwarcia i ponownego zamknięcia.
 4. Niskie koszty: Folia VCI jest stosunkowo tania, co sprawia, że jest atrakcyjna z ekonomicznego punktu widzenia.

Folia barierowa

 1. Zabezpieczenie pasywne: Folia barierowa działa pasywnie, izolując przedmioty od czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, tlen i substancje chemiczne. Nie reaguje bezpośrednio z metalem.
 2. Bariera dla wilgoci i gazów: Folia barierowa jest doskonała do zabezpieczania przedmiotów, które muszą być odizolowane od wilgoci i gazów. Chroni przedmioty przez tworzenie hermetycznej przegrody.
 3. Długi czas przechowywania: Folia barierowa jest bardziej odpowiednia do długotrwałego przechowywania, ponieważ nie jest zależna od aktywnego działania chemicznego.
  1. Koszty i trwałość: Folia barierowa może być nieco droższa niż folia VCI, ale oferuje długotrwałą ochronę.

Folia barierowa, ma inną zasadę działania niż folia VCI. Główne cechy folii barierowej to:

Kiedy stosować folię antykorozyjną VCI, a kiedy folię barierową?

©BRANOpac

Wybór między folią antykorozyjną VCI a folią barierową zależy od konkretnego zastosowania i warunków przechowywania:

 • Folia antykorozyjna VCI: Najlepiej nadaje się do krótkotrwałego przechowywania i ochrony przedmiotów, które są stosowane lub eksploatowane na bieżąco. Jest skuteczna w przypadku przedmiotów, które wymagają ochrony przed korozją w krótkim okresie, na przykład podczas transportu czy magazynowania przed przetworzeniem.
 • Folia barierowa: Jest idealna do długotrwałego przechowywania, szczególnie w przypadku cennych przedmiotów, które muszą być całkowicie odizolowane od czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i tlen. Stosuje się ją do zabezpieczania przedmiotów, które nie będą używane przez dłuższy czas.

Wnioski:

Zabezpieczanie przed korozją i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku metalowych przedmiotów i produktów. Wybór między folią antykorozyjną VCI a folią barierową zależy od konkretnej sytuacji i okresu przechowywania. Oba rodzaje folii oferują skuteczną ochronę, ale różnią się w działaniu i zastosowaniu, dlatego ważne jest dokładne zrozumienie ich cech i wybranie odpowiedniej metody zabezpieczania w zależności od potrzeb.

Certyfikaty
Certyfikat ochrony antykorozyjnej
Certyfikat potwierdzający pochodzenia materiałów wykonanych z drewna, uzyskanych w zgodzie z normami ekologicznymi
Certyfikat współpracy z systemem certyfikacji leśnej, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej
Certyfikat systemu zarządzania jakością