Metody ochrony metali przed korozją

Według szacunków problem szeroko pojętej korozji może odpowiadać za straty rzędy 6-8% polskiego PKB, według światowych wycen wartość strat może oscylować wokół 2.5 biliona dolarów. Oczywiście są to tylko kalkulacje które trudno zderzyć z rzeczywistością jednak te liczby pokazują nam skale problemy. Korozja, jako zjawisko degradacji metalu, betonu oraz innych materiałów jest powszechnym problemem, który generuje gigantyczne straty w wielu segmentach przemysłu.

Sposoby ochrony metali przed korozją w branży budowlanej

Największe straty ze względu na proces korozji ponosi przemysł budowlany, zapewne jest to spowodowane, zarówno wielkością samej branży, narażeniem końcowego produktu na działania atmosferyczne jak i wartością projektów budowlanych. Ze względu na charakterystykę problemów w branży budowlanej aby przeciwdziałać procesowi korozji stosuje się liczne sposoby zabezpieczenia metali przed korozją. W bardzo dużym skrócie, możemy powiedzieć, że są to zabezpieczenia antykorozyjne – stałe. Części wrażliwe na korozje są powlekane warstwą ochroną np. farbą lub warstwą metalu, która jest mniej podatna na korozje np. ocynkowanie. Jak sama nazwa wskazuje, po przeprowadzeniu takiego procesu, niemożliwe jest jego odwrócenie, jest to proces, które na stałe łączy warstwę ochroną z częścią chronioną. W przypadku branży budowlanej, nie stanowi to problemu, ponieważ używamy końcowych produktów, które nie wymagają dodatkowych obróbek w innym przypadku musimy zastosować inne metody ochrony metali przed korozją.

Czasowe zabezpieczenia antykorozyjne

Jeżeli nasz produkt, np. blacha aluminiowa wymaga przewiezienia z miejsca A do miejsca B i dalszej obróbki, nie możemy zastosować stałych zabezpieczeń antykorozyjnych, ponieważ ich usunięcie było by zbyt czasochłonne, musimy zdecydować się na inny sposób ochrony przed korozją. Czasowe zabezpieczania antykorozyjne, to zdecydowanie mniejszy segment w rynku antykorozyjnym. Ze względu na inną metodę działania jest wykorzystywany w sytuacjach gdzie nie możemy użyć trwałych zabezpieczeń. Ze względu na materiał użyty do ochrony metali, możemy podzielić czasowe zabezpieczenia na dwie główne grupy, suche zabezpieczenia antykorozyjne i mokre. W pierwszej grupie znajdziemy wszelkie opakowania, które nie pozostawiają śladów na przechowywanym produkcie, np. folie barierowe, papiery antykorozyjne VCI, folie antykorozyjne czy innego rodzaju opakowania uniemożliwiające dotarcie cząsteczką wody do chronionego produktu. W drugiej grupie znajdują się smary, oleje i inne substancje w których składuje się przedmiot na czas magazynowania i transportu.

Papier antykorozyjny BRANOrost

Suche zabezpieczenia antykorozyjne metalu

Każda metoda ma swoje zalety i specyfikę do której została stworzona. Suche zabezpieczenia antykorozyjne metali, np. papiery i folie antykorozyjne VCI lub folie barierowe wykorzystywane w połączeniu z pochłaniaczami wilgoci, zostały stworzone do zabezpieczania części metalowych podczas magazynowania i transportu. W obecnym łańcuchu dostaw, np. w branży auto-motiv, zakłady produkcyjne często są umiejscowione w różnych krajach lub nawet kontynentach, od wyprodukowania pierwszej części do złożenia samochodu mijają miesiące, na czas transportu między zakładami wykorzystujemy, papier i folie antykorozyjną VCI, która zapewnia ochronę do 24 miesięcy składowania, opakowania możemy otwierać i zamykać co pozwala nam wykorzystywać po kolei części nie ryzykując uszkodzeniem kolejnych. Ta metoda oczywiście nie sprawdzi się na placu budowy ale w halach produkcyjnych gwarantuje zabezpieczanie przed korozją metalu, który jest używany w kolejnych etapach produkcji.

Mokre zabezpieczenia antykorozyjne metalu

Mokre zabezpieczenia antykorozyjne metali, czyli smary i oleje, również gwarantują czasową ochronę, możemy ich używać np. w przypadku trudnodostępnych miejsc które ciężko jest szczelnie pokryć papierem lub folią, w takim wypadku rozpylenie oleju zabezpieczającego przyniesie podobne rezultaty, minusem tej metody jest często konieczność wyczyszczenia, metalowej części przed dalszą obróbką i dokładna aplikacja aby powierzchnia w stałości została pokryta ochronnym smarem. W przypadku części ruchomych, olej antykorozyjny ma działania zbliżone do „zwykłego oleju” dzięki czemu zapewnia mniejsza tarcie, co może służyć również jako ochrona mechaniczna, jest to niewątpliwy plus takiego rozwiązania.

Zabezpieczenie przed korozją metali – podsumowanie

Słowem podsumowania, korozja jest problemem generującym ogromne straty, w związku z wyzwaniami, które stoją obecnie przed przemysłem ciężkim jak ograniczenie emisji CO2, utrudniony dostęp do energii, wzrost cen surowych materiałów i wiele innych, nie możemy sobie pozwolić na straty w wyprodukowanych materiałach spowodowanych korozją materiałów. Dobrze dobrane zabezpieczenie antykorozyjne metali potrafi wyeliminować  ten problem. Środki przeznaczone na ochronę metalu lub innych wrażliwych części są zdecydowanie niższe od strat, które powoduje korozja skutkująca utratę już wytworzonego produktu.

Folie antykorozyjne BRANOfoll
Certyfikaty
Certyfikat ochrony antykorozyjnej
Certyfikat potwierdzający pochodzenia materiałów wykonanych z drewna, uzyskanych w zgodzie z normami ekologicznymi
Certyfikat współpracy z systemem certyfikacji leśnej, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej
Certyfikat systemu zarządzania jakością