Branoral

Branoral U32.1K jest ciekłym środkiem do ochrony przed korozją z dodaną fazą gazową , w trakcie której wydzielane są lotne inhibitory korozji. Środek nie zawiera azotynów.
Jest skuteczny zarówno kontaktowo, jak i na odległość.
Został stworzony w celu zabezpieczenia wgłębień w miejscach, w których użycie papieru jest niemożliwe, np. wąskie rurki. Używany jest przede wszystkim w przemyśle samochodowym i transporcie międzyoperacyjnym.
Branoral nie zawiera krzemu, azotynu ani hydrazyny, dzięki czemu może być mieszany z wodą.
W celu rozpoczęcia ochrony należy rozpylić środek we wnękach, rurach i innych zamkniętych układach lub wkroplić w torebki foliowe.

Komentarze są wyłączone.